PÁNDY KÁLMÁN MEGYEI KÓRHÁZ GYULA

Várjuk a pályakezdő orvos munkatársakat

Pándy Kálmán Megyei Kórház 1474 ággyal és közel 140 járóbeteg szakrendeléssel a kialakított beteg-beutalási rend szerint végzi a betegek ellátását. Gyógyító egységeinkben szolgáltatásainkkal igyekszünk megfelelni a lakosság egészségügyi ellátással kapcsolatos jogos kívánalmainak csakúgy, mint az egészségügy korszerű szakmai követelményeinek.

A magas színvonalú ellátást mintegy 2100 munkatársunk biztosítja, akik évente 40.000 fekvő- és további 900.000 járóbeteget látnak el. A kiemelkedő gyógyító és ápolási-gondozási teljesítményt csak megfelelő képzettséggel és elhivatottsággal rendelkező munkatársak tudják  biztosítani, amelyhez minden támogatást igyekszünk számukra megadni.

Épületeink és műszerparkunk folyamatos bővítése, korszerűsítése által igyekszünk a kor követelményeinek megfelelően növelni az ellátás biztonságát és komfortfokozatát. Hosszútávon megvalósítani kívánt orvos szakmai elképzeléseink szerint, a fejlesztések kapcsán arra törekszünk, hogy az Intézményben a szívsebészet, és a szervátültetés kivételével a sebészeti szakmák mindegyike, a mindenkori szakmai színvonalak megfelelően folyamatosan fejlődjön, pl.: mellkas sebészet, fej-nyak sebészet korszerű műtéti eljárásainak bevezetése, a jelenlegi műtéti repertoár fejlesztése.

A belgyógyászati szakmák tekintetében elengedhetetlen a heamodinamikai laboratórium mielőbbi kialakítása, a szívkatéterezés elindítása, valamit a lehetőségekhez mérten a hematológiai ágyszám fejlesztése. Számunkra hivatásunk gyakorlása „a beteg érdeke a legfőbb törvény”, hitvallásunk alapján szolgáljuk a hozzánk segítségért fordulókat.

Aktuális állásajánlataink az alábbi orvos szakmai területekre vonatkoznak:

  • neurológia
  • sürgősségi orvostan
  • szülészet-nőgyógyászat – rezidens és szakorvosi állások
  • tüdőgyógyászat

Gyula, 2011. április 12.

Dr. Kovács József
főigazgató főorvos