Szeretettel köszöntök minden idelátogató kedves érdeklődőt!

Rapport Ildikó vagyok, a Gyulai Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati osztályának osztályvezető főnővére. 1998 augusztus óta dolgozom a Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati osztályán mint szülésznő, szakoktató, diplomás ápoló, majd 2007 novembere óta mint osztályvezető főnővér.

Ezzel a rövid ismertetővel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a leendő pacienseink, kismamáink megismerhessék az osztályunkat, annak működését és azáltal kicsit otthonosabban érezzék magukat ha rövidebb, hosszabb bent tartózkodás válik szükségessé gyógykezelés, illetve szülést követően. Minden gyógyulni vágyót szívesen látunk, illetve nagy örömünkre szolgál, ha gyermekük születéséhez a mi segítségünket veszik igénybe. Jómagam és az osztály összes dolgozója tudásának legjavát adva igyekszik minden paciensnek a lehető legjobb ellátást nyújtani, és mindent megtenni ami a gyógyuláshoz, illetve a mihamarabbi felépüléshez szükséges.

Az osztályunk mind a szülészet-nőgyógyászatban, mind a neonatológiában jelentős műszerezettséggel, valamint kitűnő szakembergárdával rendelkezik. Nemcsak a betegellátás szakmai színvonalán, hanem körülményeinek kultu ráltsági fokán is folyamatosan javítunk, az osztályunk folyamatosan megújul mind belülről, mind kívülről is. Így betegeink nemcsak gyógyultan,hanem elégedetten is távozhatnak osztályunkról.
Külön öröm számunkra, hogy az elmúlt évben a kórház vezetésének segítségével kiemelten berendezett szobákat sikerült kialakítanunk, a betegeink kényelmét maximális szintre emelve. Mind a szülészeti, mind a nőgyógyászati részlegünkön található 1-1 ilyen szoba, amit térítés ellenében bárki igénybe vehet.

Cím:

Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza Szülészet-Nőgyógyászati Osztály
5700. Gyula, Semmelweis u. 1.
Pf: 46.

Tel:

+36-66/526-526

Ez a kórház központi száma, a négyjegyű állomásokat a telefonkezelő kapcsolja.

E-mail cím:

szul-nogyogy@freemail.hu

Beutalás az osztályra

Beteget beutalhat családorvos, szakorvos, fekvőbeteg intézet, járó beteg szakellátás, de bárki jelentkezhet saját kezdeményezésére is. Sürgősségi betegellátás számára állandó felvétel biztosított. A beteget az osztály szolgálatot teljesítő orvosai vizsgálják, de minden betegnek joga van megkérni az osztály bármely orvosát a vizsgálatra, a terhes gondozásra, a szülés levezetésére, illetve a műtét elvégzésére. A vizsgálat időpontját a megkért orvossal telefonon lehet egyeztetni.

Hogyan készüljünk fel a nőgyógyászati vizsgálatra?

Nincs szükség különleges előkészületekre. Zuhanyozzunk, vagy fürödjünk meg a vizsgálat előtt. Tisztálkodásra lehetőleg szappant és vizet használjunk csak. Nem tanácsos vizsgálat előtt a hüvelybemenet környékét hintőporozni, bekrémezni, vagy egyéb kozmetikumokat használni, mert panaszok esetén ez megnehezíti a vizsgáló orvos számára a pontos kórismézést. Ne történjen hüvelyöblítés sem! Kényelmes ruházatot, alsóneműt viseljünk. A vizsgálathoz le kell majd vetkőzni, így nem célszerű hosszasan gombolgatni, hanem olyan öltözéket válasszunk,ami gyorsan le és felvehető. Kérjük nadrág helyett a szoknyát előnyben részesíteni.

Vizsgálat előtt írjuk le azokat a kérdéseket, amelyeket meg szeretnénk beszélni a nőgyógyásszal, és vigyük magunkkal ezt a listát. Az orvos a vizsgálat előtt szintén kérdéseket tesz majd fel. Tudni akar majd a régebbi betegségekről, a családban előfordult megbetegedésekről, arról hogy mikor volt az első havi vérzés, és mikor volt a legutóbbi vérzés első napja, és így tovább. Hozzuk magunkkal korábbi zárójelentéseinket is. Az osztályon lehetőség van arra, hogy a paciens az orvossal bizalmasan, négyszemközt beszélje meg panaszait. Tudni kell azonban, hogy amikor a vizsgálat elkezdődik, az osztályon dolgozó nővér vagy asszisztensnő a vizsgálat során végig jelen van. A nőgyógyászati vizsgálat során a hozzátartozó a helyiségben nem tartózkodhat. A vizsgálat befejezése és a paciens felöltözése után módot teremtünk arra, hogy a beteg által kért személy a beszélgetés során jelen lehessen. Mindez nemcsak az osztályon, hanem a szakrendeléseinken megjelent betegellátásra is vonatkozik.

Betegek jelentkezése felvételre

A betegfelvétel általában előzetes helybiztosítás útján, beutalás alapján, valamint vizsgálati eredmények miatti visszarendelés útján történik. Betegfelvétel sürgős esetben azonnal, bármely orvos javaslatára, illetve orvosi javaslat nélkül is lehetséges.
Előjegyzés esetén hozza magával:

 • TAJ kártya
 • érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
 • beutaló
 • 1 hónapnál nem régebbi labor eredmény
 • korábbi zárójelentések
 • amennyiben rendszeresen szed gyógyszereket, úgy azokat is tegye a csomagjába, hogy a kórházi tartózkodásának ideje alatt is a folyamatos szedés megoldható legyen.
 • tisztálkodási felszerelés

Éhgyomorral érkezzen, hogy az esetleg még szükséges vizsgálatokat elvégezhessük.

Értéktárgyaira, pénzére vigyázzon!

Nagyon határozottan kérjük, hogy a saját és a betegtársai egészsége, valamint a tisztaság megőrzése érdekében az osztály egész területén a dohányzást szíveskedjék mellőzni! Ezen kérésünk a látogatókra is vonatkozik. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. Betegfelvétel során a felvevő orvos minden beutalt, illetve felvételre jelentkező beteget megvizsgál, a vizsgálati leletet a kórlapban rögzíti, majd a beteget az osztályvezető főorvosnak, vagy annak helyettesének bemutatja. Az osztályvezető főorvos vagy helyettese dönt a beteg sorsáról. Ügyeletben történő betegfelvétel esetén az ügyeletes orvos az ügyeletvezetőnek mutatja be a beteget, és az dönt a beteg további sorsáról. Mentőszolgálattal beszállított beteg átvétele azonnal megtörténik, kivéve ha a beteget csak vizsgálatra szállították az osztályra. Ekkor a vizsgálat soron kívül megtörténik, a beteg valamint a mentő várakoztatásának elkerülése céljából. A betegek elhelyezése a betegség jellegétől és annak súlyosságától függ. A felvételhez a beteg aláírásával igazolt beleegyezése, és hozzájárulása szükséges. Kiskorú, vagy nyilatkozatra képtelen állapotú betegnél a szülő, vagy hozzátartozó aláírása szükséges.

Betegfelvétel előtti vizsgálatok

A betegség jellegétől függően általános laborvizsgálat, belgyógyászati,- és anaeszteziológiai vizsgálat, ultrahang vizsgálat, esetleg CT, MRI vizsgálat, petevezeték átfújás, mellkas röntgen szükséges.

Látogatási idő:

Mind a szülészeti, mind a nőgyógyászati ajtón meghatározottak szerint.

Betegtájékoztatás

A beteget írásos tájékoztató útján és szóban is tájékoztatjuk a betegségéről, valamint a tervezett beavatkozásokról. A betegnél minden nemű beavatkozás a hozzájárulásával történhet, melyet aláírásával igazol.

A beteg arról is rendelkezik írásban, hogy melyik hozzátartozóját és milyenmértékben tájékoztathatjuk betegségéről, állapotáról.

A beteg hozzátartozójának felvilágosítást a kezelőorvos, az osztályvezető főorvos, illetve annak helyettese adhat.

A beteget illetve annak hozzátartozóját intézetből történő elbocsájtás előtt is részletesen tájékoztatjuk egészségi állapotáról, a gyógykezelés további módjáról, a követendő terápiáról és az életmódbeli változásokról.

A betegek elbocsájtása

A beteg elbocsájtásának idejét az osztályvezető főorvos, vagy a helyettese határozza meg, a kezelőorvos közreműködésével. Minden elbocsájtott beteg zárójelentést kap két példányban, és két igazolást. A zárójelentés másolatát minden beteg dokumentációja tartalmazza. Ha a betegnek nem áll módjában a zárójelentést megvárni, azt munkanapokon délután 14-15 óra között az osztály irodájában átveheti személyesen, vagy meghatalmazottja által. A zárójelentésen túlmenően minden beteg szóbeli utasítást, javaslatot is kap betegségét illetően. A zavartalan betegfelvétel érdekében kérjük előző napi kisműtétes betegeinket, hogy reggel 8-ig hagyják el a szobájukat. Szükség esetén a beteg hazabocsájtása előtt kapcsolatfelvétel történik a beteg háziorvosával, az otthonápolási szolgálattal, a szociális szolgálattal a beteg további ellátásának biztosítása céljából. Kérésre hazabocsájtáskor betegszállítót is lehet igényelni.

Gyógykezelés

A betegek számára biztosítjuk mindazon gyógyeljárásokat, amelyek gyógyulásukhoz, munkaképességük, keresőképességük lehető legnagyobb mértékű helyreállításához, panaszaik megszűnéséhez szükségesek, valamint azon eljárásokat, beavatkozásokat,amelyekhez írásban adott nyilatkozatukkal hozzájárultak. A gyógykezelés tervét az osztályvezető főorvos, vagy annak helyettese, ügyeletben pedig az ügyelet vezető határozza meg a szakmai irányelvek, módszertani levelek, és a szakmai protokollokkal összhangban. A diagnózis felállításához szükség szerint igénybe vesszük más osztályok orvosainak, valamint a központi diagnosztika orvosainak együttműködését. A gyógykezelést elsősorban az osztályos orvos végzi felettesei irányítása, ellenőrzése mellett. Az ápolás elsődleges feladata a beteg egyén segítése azon tevékenységeinek elvégzésében, melyek hozzájárulnak gyógyulásához, s amelyeket maga végezne el ha egészséges lenne. Az ápolási személyzet feladata a beteg vagy gondozásra szoruló egyén szükségleteinek felmérése, a szükséges ápolás megtervezése, kivitelezése és ellenőrzése. Az ápolási dokumentációban rögzítésre kerül a beteg hitgyakorlással, diétával kapcsolatos szükséglete is, valamint a szociális ellátási igénye is.
A dietetikai szolgálattal az osztály szakdolgozói veszik fel a kapcsolatot abban az esetben ha diétás tanácsadás szükséges. A diéta előírása kapcsán a beteg igényeit is figyelembe vesszük amennyiben a beteg állapota és a lehetőségeink megengedik.
Osztályunkon lehetőség van a beteg élelmének megmelegítésére mikrohullámú sütőben. Az osztályra eljuttatott élelmiszereket az előírásoknak megfelelően tároljuk.

Ügyeleti rend

Az osztályon két ügyeletes orvos van beosztva, akiknek ügyeleti szolgálata hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig tart. Hétvégeken pedig szombat reggel 8 órától vasárnap reggel 8 óráig, illetve vasárnap reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig tart.

“Szülésfelkészítő” tanfolyam

Kívánatosnak tartjuk, hogy azok a terhesek, akik osztályunkon szeretnének szülni, vegyenek részt a “szülésfelkészítő” tanfolyamainkon. Ez nemcsak a szülést, a velük velünk való együttműködést könnyíti meg, hanem elősegíti az anyává és apává válás folyamatát is. A tanfolyamon az apák, férjek részvételét lehetővé tesszük, az “együttszülést” pedig kívánatosnak tartjuk. A szülésfelkészítő tanfolyam részvétele ingyenes. Tanfolyamokat negyedévente tartunk. A felkészítés szerves a terhes torna, és a diétás tanácsadás is.

Újszülött felvétele

A szülőszobán az újszülött elsődleges ellátása (szem-köldökellátás, leszívás) történik.
A neonatológiai részen további tisztogatás, mérés, orr-, és gyomorszonda levezetése, anus ellenőrzése, regisztrálás, jelölés karszalaggal, szükség szerint incubátorba helyezés történik. Az édesanya ellátása után öltöztetés, bemutatás az édesanyának, mellre helyezés, segédkezés szoptatásnál. Légzés, pulzus számlálás, szükség esetén vércukor ellenőrzés, oxigén szaturáció ellenőrzés. Az újszülött ellátásának menetét befolyásolja az, hogy milyen Apgar statusban születik.

Járó beteg ellátás

Rendelés helye:

Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház Rendelőintézete
5700. Gyula, Dob u. 3. lV. emelet.

Rendelési idő:

Hétfőtő l- péntekig 8-14 óráig.

Hétfő:

l. Nőgyógy: Genetikai rendelés. Dr Rákos Márta

ll. Nőgyógy: Dr Sztán János

Kedd:

l. Nőgyógy: Dr Juhász Lajos

ll. Menopauza rendelés: Dr Pomucz János

Szerda:

l. Nőgyógy: Dr Faragó László

ll. Nőgyógy: Meddőségi rendelés: Dr Paulik Tibor

Csütörtök:

l. Nőgyógy: Terhesgondozás: Dr Tóth József

ll. Nőgyógy: Dr Suhajda János

Péntek:

l. Nőgyógy: Dr Jurdi Imad

ll. Nőgyógy: Dr Sztán János

A betegek fogadása előjegyzés alapján történik, kivéve a sürgős eseteket, a mentővel érkező betegeket és az osztályos konzíliumokat.

A vizsgálaton megjelent betegek vizsgálatának menetrendje.

 • Anamnézis felvétele: jelen panaszok, utolsó menstruáció ideje, jellege, intenzitása. Szülészeti előzmények (szülések száma , abortuszok, azok száma), előző műtétek, betegségek, használt gyógyszerek, gyógyszerérzékenység, transzfúzió, családi anamnézis.
 • Nőgyógyászati bimanuális vizsgálat, kolposzkópia, citológiai kenetvétel, szükség esetén bakteriális kenetvétel, szükség esetén ultrahangos vizsgálat.
 • Emlők vizsgálata.
 • Diagnózis felállítása, a beteg felvilágosítása, gyógyszer felírás, javaslat rögzítése, lelet megírása, szükség szerint beutaló, konzílium kérő megírása.
 • Vizsgálati lelet átadása a betegnek.

Speciális rendelések

Gyermek nőgyógyászati rendelés

l.-es nőgyógyászati rendelésen, hétfőn és szerdán 14-15 óráig. A kis paciensek legnagyobb része hüvely gyulladással, hüvelyi folyással jelentkeznek, illetve fiatalkori vérzés zavarok miatt. A gyermeknőgyógyászat jelentős feladata serdülő korban a fiatalok szexuális felvilágosítása, és fogamzásgátlási tanácsokkal való ellátása, a fiatalkorúak körében a nem kívánt terhességek számának visszaszorítása.

Menopauza ambulancia:

l.-es nőgyógyászati rendelőben. A rendelés alapvető célkitűzése a megfelelő hormonpótlás alkalmazása a változás kora okozta tünetek enyhítésére, emellett a hormonpótlás előnyeinek kihasználása az oszteoporózis megelőzésében.

Genetikai tanácsadás

Részletes felvilágosítás után a házaspárok döntenek, hogy igénybe veszik-e valamely magasabb szintű ellátás invaziv beavatkozását, illetve döntenek a terhesség sorsáról. A magzati sejtminta vételére klinikai körülmények szükségesek.

Meddőségi rendelés

ll.-es nőgyógyászati rendelőben. A rendelésre a gyermekáldás elmaradása miat segítségért forduló házaspárok érkeznek. A házaspár mindkét tagját részletes kivizsgálásban részesítjük. Szükség esetén magasabb szintű intézménybe irányítjuk.

Ultrahang diagnosztikai részleg

A diagnosztikai tömb alagsorában található. A legtöbb ultrahangvizsgálatot előjegyzés alapján végezzük, így a betegeknek kevesebbet kell várniuk. A vizsgálatok nem feltétlen érkezési sorrendben történnek, nagyon eltérő igényűek lehetnek és gyakran előfordulnak sürgősségi vizsgálatok is, ezért szíves megértésüket, türelmüket kérjük. A várandós nők ultrahang szűrővizsgálata alkalmával lehetőség van a magzatról alapítványi támogatás befizetése esetén a vizsgálat során látott kép rögzítésére.

Tudnivalók az ultrahang vizsgálatról.

Az ultrahang vizsgálat a modern orvostudományban használt egyik legkorszerűbb képalkotó eljárás, melynek segítségével a belső szervek ábrázolhatók. Mintegy “belátunk” a szervezetbe anélkül, hogy fájdalmat okoznánk. A vizsgálófej emberi fül számára nem hallható 20000Hz-nél magasabb rezgésszámú hangot (ultrahang) bocsájt ki, mely képes behatolni a szervezetbe. A különböző sűrűségű anyagok eltérő módon engedik át, illetve verik vissza a hanghullámokat. A visszaverődő hanghullámok a vizsgáló fejben előbb elektromos jelekké, majd a berendezés számítógépének segítségével képekké alakulnak. A képernyőn megjelenő mozgókép tükrözi a pillanatnyi állapotot. Egyes berendezések alkalmasak a véráramlás vizsgálatára is. Ilyenkor az erek a véráramlás irányától függően piros, vagy kék színnel jelennek meg az ultrahangképen. Az ultrahang vizsgálat segítségével a belső női nemi szervek és a fejlődő magzat is tanulmányozható anélkül, hogy a vizsgálat az egészséget veszélyeztetné.

Szülészeti ultrahang vizsgálat

A terhesség alatt végzett ultrahang szűrővizsgálat célja a méhen belüli magzati fejlődés nyomon követése, egyes fejlődési rendellenességek, illetve egyéb olyan a terhességgel összefüggő kórállapotok felismerése, amelyek veszélyeztetik akár az anyát, akár a magzatot. A Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Ultrahang Társaság (MSZNUT) irányelvei alapján, panaszmentes terhességben 4 ultrahangos vizsgálat tanácsos.

l. Szűrés

Ideje a terhesség 12-13.hete

Célja: a méhen belüli terhesség kimutatása, és a kóros koraterhességek felismerése. Előfordulhat hogy hüvelyi vizsgálattal történik, mert az így kapott kép lényegesen finomabb részletek elkülönítését teszi lehetővé. A méh üregében fejlődő magzat látható, szívműködése, mozgása megfigyelhető. Ikerterhességek, durva fejlődési rendellenességek felismerhetők. A terhességi kor meghatározása az embrió méretei alapján történik.

ll. Szűrés

Ideje a terhesség 18-20.hete
Ezen időponttól kezdve a szűrések hasi vizsgálófejjel történnek. A magzati szervek kialakulása ekkorra már befejeződött, így a normális fejlődés ellenőrzése szempontjából az egyik legfontosabb vizsgálat. Az áttekintés során lépésenként haladunk, részletesen vizsgálva a magzatot. A magzat elhelyeszkedésének a leírása mellett meghatározzuk a lepény helyzetét és a magzatvíz mennyiségét is. A magzat méhen belüli fejlődésének ellenőrzése a koponya, a törzs valamint a combcsont méreteinek meghatározásával történik.

lll. Szűrés

Ideje: a terhesség 30-32. hete.
Célja:a terhesség fejlődésének ellenőrzése és a magzat vizsgálata.

lV. Szűrés

Ideje: a terhesség 36-37.hete után.
Célja: a szülést közvetlenül megelőző állapot rögzítése. Átlagos viszonyok mellett a méhen belüli elhelyeszkedés a szülésig már nem változik. A magzat méretei alapján jó közelítéssel megadható a születéskor várható súly.

Nőgyógyászati ultrahang vizsgálat

Célja: a belső nemi szervek (méh, petefészek, petevezető) áttekintése. Alkalmas az élettani változások (pl:peteérés) követésére és a belső nemi szervekben kialakuló egyes kórállapotok felismerésére is. Akkor indokolt, ha a nőgyógyászati vizsgálatot végző szakorvos ezt szükségesnek látja.

Hüvelyi ultrahang vizsgálat

A kismedence áttekintése a hüvelybe vezetett vékony vizsgálófejjel történik. A hüvelyboltozaton át közelről, a hasfal vastagságától függetlenül vizsgálhatók a belső nemi szervek. A vizsgálat üres húgyhólyag mellett történik. A vizsgálathoz a nőgyógyászati vizsgálathoz szokott módon kell levetkőzni. A vizsgálat háton fekvő helyzetben, vizsgálóágyon történik. A vizsgálófejre ultrahang géllel kitöltött védőgumit húzunk, majd kívülről is géllel vonjuk be, majd a vizsgálófejet óvatosan a hüvelybe vezetjük. A vizsgálat ideje néhány perc. Külön elhelyezett monitoron a vizsgált személy is követni tudja a vizsgálatot. A vizsgálat befejezése után írásos leletet adunk.

Hasi ultrahang vizsgálat

Hason keresztül végezzük az ultrahang vizsgálatot, ekkor telt hólyag szükséges. A hasi vizsgálat háton fekve történik vizsgálóágyon. A vizsgálat megkezdése előtt a hasfal bőrét speciális, a bőrt nem ingerlő, vízzel lemosható géllel kenjük be. Ezzel teremtünk az ultrahang számára átjárható kapcsolatot a bőrfelszín és a vizsgálófej között. Fontos tudni, hogy az ultrahang vizsgálat csak az egyik összetevője a nőgyógyászati kivizsgálásnak, és a végleges vélemény kialakításához minden rendelkezésre álló vizsgálati lelet együttes értékelése szükséges.

Betegek előjegyzése

Kisműtétre: minden munkanap délelőtti órákban személyesen vagy telefonon keresztül.
Nagyműtétre: minden munkanap délelőtt személyesen. Ultrahang vizsgálatra: minden munkanap reggel 7:30-8:00-ig délután 12:00-14:00 telefonon keresztül. NST vizsgálatra: visszarendelés és beutaló alapján, előjegyzés nincs. Citológiai eredmények közlése: munkanapokon a szakrendelésen, illetve az osztályon telefonon 13.00-14.00 között.

Képzés

Osztályunk orvosai rendszeres tematika alapján tanítanak a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezet Egészségügyi Intézet diplomás ápolói szakán. Osztályunkon a rezidensek és orvostanhallgatók, szigorló orvosok képzése meghatározott tematika alapján történik. Diplomás ápolók, ápolók, és segédápolók gyakorlata is folyamatosan zajlik osztályunkon.

Osztályunk minden részén szakképzett orvosok, ápolók, szülésznők, csecsemő gondozók dolgoznak akik hivatásuknak tartják annak elősegítését, hogy a terhesség megállapításától kezdve az újszülött hazaviteléig a szülőpár folyamatosan érezze hogy az anya és magzata, illetve újszülöttje egészségének védelme mellett az anyai és apai szerep kialakulása igen fontos a családdá szerveződés folyamatában. A szülésznők személyiségének elengedhetetlen része az empátia, a gondoskodás, és a törődés. A szülőszobai szolgálat ennek szellemében történik. Fontosnak tarjuk a korai anya-gyermek kapcsolat elősegítését (szem- bőrkontaktus, mellre helyezés, stb…) Ezt nemcsak hüvelyi úton szültek, hanem a császármetszésen átesett édesanyák számára is lehetővé tesszük. Az újszülöttek ápolása gondos, sokrétű szakmai tudást igénylő munka. Az itt szolgálatot teljesítő szakdolgozók nagy türelemmel és lelkiismeretesen végzik feladatukat. A nőgyógyászati osztályon az ápolási munka részben az operatív beavatkozásra való felkészítésből, részben a műtét utáni adaptáció támogatásából áll. A szülésznők, ápolónők rutin feladataik mellett gondot fordítanak a betegekkel való pszihés foglalkozásra is, hogy a beteg műtét előtti aggodalmát, majd a műtét utáni esetleges szorongását csökkentsék.